.

  • +420 774 723 158
  • kancelar [zavináč] mshpraha [tečka] cz
  • Úterý 08:00 - 20:00

Odvod členských příspěvků dle USNESENÍ z posledního Shromáždění představitelů sborů ze dne 5.4.2022 bylo schváleno v čl. 2, písm. e) zvýšení odvodu z členského příspěvku od 1. ledna 2023 za každého člena na 200 Kč/rok.
 
Protože je to na rok 2023, žádáme o odvod na účet MSH Praha č. 2001982287 kód banky 2010 (Fio Banka), VS (evidenční číslo SDH, např. 110XXX),SS: 2, Poznámka: platba za 95 členů Kunratice (příklad). 
 
Platbu na účet provádějte až po 1. lednu 2023 dle stavu členské základny.
 
Pokud někdo účet nemá, hotovost taktéž doručit do kanceláře MSH Praha až po 1. lednu 2023.
 
Dále je třeba se řídit dle Příkazu starosty MSH hl. m. Prahy č. 1

Podzimní seminář prevence se bude konat 13.11.2022 v zasedací místnosti v 1. patře vsídle MSH Praha, Ohradní 1166/26. Seminář bude probíhat od 9:00 do 15:00

Pozvánka na memoriál J. Dobiášiové

Memoriál Jany Dobiášové se koná v sobotu 10.9.2022 a je zároveň nominačním závodem na Mistrovství ČR v disciplíně 60m s překážkami, které se uskuteční 24.9.2022 v Benešově.

Propozice

Přihlášky

 

Sbor dobrovolných hasičů Třebonice si Vás dovoluje pozvat na 30. ročník Memoriálu Vl. Nového a 25. ročník Memoriálu M. Bubníka v požárním útoku.Soutěž je zařazená jako I.kolo postupových soutěží pro Prahu.

Soutěž se koná 14. května 2022na hřišti v Třebonicích.

Prezence družstev 13,00 – 13,30 hodin.
Slavnostní zahájení v13,45 hodin.


Soutěžní kategorie:ženy,muži,dorost startuje v kategorii dospělých (závodníci mohou startovat za jedno družstvu)

Startovné bude placeno při prezentaci 200, -Kč za každé startovní družstvo.

Soutěží se dle směrnic hasičských sportovních soutěží s úpravou pořadatele.


Závazné přihlášky zašlete do 10.5.2022
email:martahorakova69 [zavináč] seznam [tečka] cz

Na přihlášku uveďte kategorii v které budete startovat.
Písemnou přihlášku je nutné odevzdat při prezenci, kde bude kontrola členských průkazů s fotografií.

Materiál na požární útok a proudnice každé družstvo vlastní, musí odpovídat směrnici hasičských sport.soutěží. Přetlakové ventily dodá pořadatel Výstroj a přilby dle směrnic hasičských sport. soutěží. Materiál, který dodá pořadatel se nesmí upravovat.


Občerstvení zajištěno v kiosku na hřišti.

Těšíme se na Vás
SDH Třebonice

Propozice Přihláška

SDH TŘEBONICE si Vás dovoluje pozvat na 46. ročník MEMORIÁLU JOSEFA HOLEČKA který se koná 14. května 2022 na hřišti v Třebonicích ve štafetě4x60 m a štafetě požárních dvojic na součet umístění.

Závazné přihlášky zasílejte do 10. 5. 2022 na email:
martahorakova69 [zavináč] seznam [tečka] cz

Na přihlášku uveďte počet a kategorii.


Prezence:8,30-9,00 hodin
Slavnostní zahájení:9,15 hodin

Kategorie:starší a mladší děti

Startovné:100,-Kč za každé soutěžní družstvo

Výstroj:dle pravidel hry Plamen

Vedoucí družstva zodpovídá za soutěžní družstvo a materiál (tretry jsou povoleny pouze pro kategorii starší děti).

Materiální zabezpečení: každé družstvo vlastní.
Stojany a překážky dodá pořadatel.

Občerstvení: stánek na hřišti


Těšíme se na Vaši účast.
Výbor SDH Třebonice

Propozice Přihláška

Search