.

  • +420 774 723 158
  • kancelar [zavináč] mshpraha [tečka] cz
  • Úterý 08:00 - 20:00

Vážení hasiči, přátelé,
bohužel Vám musíme touto cestou oznámit velmi smutnou zprávu, dne 25.4.2020 nás navždy opustil kolega z SDH Praha - Chvaly, p. Antonín Rukavička.

Čest jeho památce!

 

Psychologická služba MV spolu s dalšími odborníky vydala materiál, který pomáhá vysvětlovat dětem koronavirus a současnou situaci. Přístup k dětem je velice důležitý, neboť děti sami nechápou, proč nesmí do školy/školky, proč si nesmí jít hrát s kamarády, co znamená když je jejich kamarád či kamarádka nemocný…? Ilustrovaná brožura a doplňující materiál jsou určené rodičům, učitelům, blízkým, prostě všem, kdo mohou dětem současou situaci vysvětlovat.

Jak používat materiál: „Ahoj, já jsem Korona!“
Vážení občané - rodiče, prarodiče, pedagogové, vychovatelé, psychologové, zdravotníci a další, kteří jste v kontaktu s dětmi,
předkládáme Vám ilustrovanou brožurku pro děti "Ahoj, já jsem Korona". Materiál je určen pro děti malé i větší. Zamyslet nad ním se ale může i dospělý.
S malými dětmi jej probírá rodič, vychovatel nebo jiná blízká osoba, větší děti se mohou nad ním zamyslet samy. Materiál napomáhá rozhovoru o tématu a pochopení dítěte.
Při práci s materiálem je důležité, aby byla navozena klidná atmosféra a dítě se cítilo v bezpečí a podpořeno.
Cílem je vysvětlení základních faktů ohledně koronaviru/COVID-19, seznámení se základními pravidly ochrany a podpora zvládání.
Materiál pomůže nám i dítěti zachytit myšlenky, nejasnosti a normální emoce (strach, úzkost, hněv, smutek). Zároveň pomáhá rozpoznat zdroje dítěte, které mu pomáhají proti negativním emocím, a závěrem se orientuje na pozitivní prožívání. Pokud dovedeme pojmenovat prožívané emoce a uvědomíme si naše zdroje, přispívá to ke stabilizaci a redukci úzkosti u dětí i dospělých.
Materiál byl k překladu laskavě poskytnut jeho autorkou paní Lies Scaut z fakulty Portland Institute for Loss & Transition (USA) a De Weg Wijzer - Centra pro terapii traumatu a zármutku (Belgie), která je odbornicí na ztrátu a psychoterapeutkou. Ilustrátorem je Steven De Soir (biomedicínský vědec a ilustrátor). Je to příklad toho, že společný boj proti nemoci nás spojuje mezinárodně i mezioborově.
Štěpán Vymětal (za tým ICP2020 a kolegy z MV ČR)
Praha 21.3.2020

Materiál je ke stažení zde: Ahoj já jsem Korona

ORPOO děkuje psychosociálnímu intervenčnímu týmu ČR, za možnost publikace níže uvedeného článku.

 

Covid-19 v České republice: Můžeme se rozhodnout


Závisíme na sobě. Jako lidé i jako státy. Závisíme též na silách, které nemůžeme
ovládnout. Šíření viru a podobné děje závislost zdůrazní.
Něco ale ovládat můžeme. Například způsoby, jakými zvládáme vědomí hrozeb
a rizika.
Hrozby jsou v prostředí kolem nás přítomné stále. Obvykle o nich
nepřemýšlíme, abychom si neotrávili život strachem. Někdy se připravujeme, až
udeří. Koronavirus se probudil a udeřil.
Můžeme se rozhodnout, jak chránit sebe a druhé: například nepřecházet
nemoci a zůstat 14 dní doma po návratu z míst vysokého výskytu koronaviru.
Můžeme se rozhodnout, že nepodlehneme strachu.
Chceme poděkovat všem, kdo se rozhodli postarat se o sebe a druhé a
nepodlehnout strachu. Usnadňují tak život sobě i dalším lidem kolem. Myslíme
na lidi v karanténě, na jejich blízké, na zdravotníky s novou zátěží ochranných
oděvů; na lidi na úřadech, ve školách, v hromadné dopravě a ve službách, kteří
dál chodí do práce a starají se o běžné fungování země nebo o to, aby se
druhým dobře žilo; na lidi, kteří nadále pečují o svoje děti či sousedy nebo o
náhodné kolemjdoucí. Děkujeme věcně informujících novinářům; lidem, kteří
při nakupování trvanlivých potravin myslí též na druhé; děkujeme autorům
vtipů na internetu; dětem a dospělým schopným prožívat okamžik i lidem, kteří
myslí na připravenost (viz například informace na http://www.mzcr.cz).
Lze odhadovat, že i Covid-19 se bude chovat podobně jako virové hrozby před
ním a po něm. Bude se šířit, šíření vyvrcholí a poté zeslábne. Mezitím budou
někteří z nás dále žít a někteří z nás umřou: na důsledky kardiovaskulárních a
nádorových onemocnění, úrazů a násilných činů, nepohyblivosti ve vysokém
věku. Někteří též na důsledky chřipkových a jim podobných onemocnění.
Můžeme se rozhodnout. Například, že nechci zemřít vyděšením. A také, že
závislost na druhých je v pořádku. Například proto, že pomáhání pomáhá -
především pomáhajícím.
Psychosociální intervenční tým ČR, 4. 3. 2020
http://pitcr.cz

Vážené kolegyně a kolegové,
 
Z rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví se závod 14.3.2020 Zimní pohár v uzlování a doprovodná soutěž požární dvojice s okamžitou platností RUŠÍ!!
 

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 80 odst. 1 písm. g) zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví ZAKAZUJE s účinností od dnešního dne tj. 10. března 2020 jakékoliv akce s účastí přesahující ve stejný čas 100 osob včetně akcí spolkových. Nařízení je platné od 18:00h až do odvolání tohoto mimořádného opatření.

 

Na základě tohoto mimořádného opatření NELZE KONAT plánované akce SH ČMS, tj. sportovní soutěže, plesy, poutě a jiné kulturní a podobné spolkové akce.

Celorepublikově se ruší také Shromáždění delegátů SDH v jednotlivých okresech do odvolání, VČETNĚ TĚCH, KDE BY BYL předpokládaný počet účastníků menší než 100.

Je nutné počítat s tím, že celý proces okresních Shromáždění delegátů SDH, popřípadě krajských Shromáždění delegátů OSH, bude termínově posunut, včetně VI. sjezdu SH ČMS.

Mimořádné opatření je vydáno v souvislosti s nepříznivým vývojem epidemiologické situace ve výskytu onemocnění způsobené novým coronavirem.

 
Po dnešním jednání Bezpečnostní rady státu bylo rozhodnuto:
S účinností od 10. března 2020 od 18 hodin se zakazují divadelní, hudební, filmová a další umělecká představení, sportovní, kulturní, náboženské, spolkové, taneční, tradiční a jim podobné akce a jiná shromáždění, výstavy, slavnosti, poutě, ochutnávky, trhy a veletrhy, a to jak veřejné, tak soukromé, s účastí přesahující ve stejný čas 100 osob. Zároveň se s účinností od 11. března zakazuje osobní přítomnost žáků a studentů na základním, středním a vyšším odborném vzdělávání a na vysokých školách. Dle ministra zdravotnictví jsou tato opatření v současné době na místě a zároveň dodal, že je nezbytné, aby byli lidé odpovědní a dodržovali základní hygienická pravidla. „Je důležité, aby si lidé častěji myli ruce, udržovali vzdálenost na cca 1,5 – 2 metry, vyhýbali se davům či větším shromážděním. Nedoporučujeme ani podávání rukou a jiný blízký kontakt.
 
©2020 MSH Praha. Všechna práva vyhrazena webmaster [zavináč] mshpraha [tečka] cz

Search