.

  • +420 774 723 158
  • kancelar [zavináč] mshpraha [tečka] cz
  • Úterý 08:00 - 20:00
PF 2018

Vážení přátelé,
dovolte, abych jménem svým a jménem VV MSH hl. m. Prahy popřál nejen vám, ale i vašim nejmilejším krásné prožití svátků vánočních a do nového roku hlavně mnoho zdraví a štěstí.

 

 

 

V srpnu 2018 zemřel starosta Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Ing. Karel Richter. Výkonný výbor SH ČMS na svém jednání 20. září rozhodl o konání volby nového starosty na odloženém jednání Shromáždění starostů okresních sdružení hasičů (OSH). To se uskutečnilo v sobotu 8.  prosince 2018 v Centru hasičského hnutí v Přibyslavi.

Z jednání jednotlivých Shromáždění delegátů OSH vzešli tři kandidáti - Ing. Jaroslav Salivar, Jan Slámečka a Milan Spilka. Na úvod byl schválen volební řád a bylo tak rozhodnuto o uskutečnění tajné volby. Ze všech okresních starostů (77), kteří disponují celkem 402 hlasy, bylo přítomno 74 starostů  a 2 zplnomocnění zástupci s celkovým počtem 399 hlasů. Volební komise po sečtení všech hlasů oznámila výsledek volby:

Jaroslav Salivar - 69 (17,29%)

Jan Slámečka - 320  (80,2%)

Milan Spilka - 10 (2,51%)

Jan Slámečka (1952) je dobrovolným hasičem již 51 let, jeho domovským sborem je Sbor dobrovolných hasičů Olší.  Celý život se aktivně zapojoval do činnosti hasičského hnutí na různých stupních organizační struktury Sdružení - jako starosta sboru, okrsku, člen VV OSH a VV KSH, krajský starosta, člen VV SH ČMS a náměstek starosty SH ČMS. Působí ve Správní radě Nadace na podporu hasičského hnutí v ČR působící při Centru hasičského hnutí. Je zasloužilým hasičem.

Od konce 70. let pracuje ve veřejné správě a samosprávě. Od vzniku krajů byl 16 let členem Zastupitelstva Kraje Vysočina za Komunistickou stranu Čech, Moravy a Slezska.

Za své hlavní úkoly v čele sdružení  považuje „přivést Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska k řádnému sjezdu v roce 2020 jako jednotný a pevný celek vytvořený z mnoha malých podstatných součástí, které se vzájemně doplňují.“Jako samozřejmé vnímá uchování dobrých vztahů a úzkou spolupráci s kolegy z Hasičského záchranného sboru.

 

Převzato z: https://www.dh.cz/index.php/test-2/shromazdeni-starostu-osh/jednani-shromazdeni-starostu-osh/722-novym-starostou-sh-cms-zvolen

 

Od 1.12.2018 je provedena změna u otvírací  doby v kanceláři MSH hl. m. Prahy.

Otevírací doba každé úterý od 08.00 hodin do 20:00 hodin.

Ostatní dny po předchozí domluvě.

Search