.

  • +420 774 723 158
  • Úterý 08:00 - 20:00

Odborná rada mládeže

Statut odborných rad mládeže Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska (dále jen SH ČMS) vychází ze Stanov přijatých III.řádným sjezdem SH ČMS v Klatovech konaným ve dnech 2.-3.července 2005 a registrovaných u MV ČR pod č.j. VS/1-6176/91-R ze dne 26.9.2005 a upravuje činnost odborných rad mládeže.

Odborné rady jsou dle stanov SH ČMS stálými poradními pracovními orgány výkonného orgánu, který odbornou radu zřizuje. Z tohoto titulu mají funkci orgánu : pomocného, konsultačního, koordinačního a instrukčně metodického.

 

(výňatek - Soubor předpisů SH ČMS - I / 7 - 2006) 

 

Vedoucí

 

Ing. Martina Hartmanová

+420774723158

SDH : Praha - Zbraslav

 

Členové

 

Šárka Frátriková

+420728463102

SDH : Praha - Suchdol

 

Lukáš Horský

+420605779273

SDH : Praha - Miškovice/Čakovice

 

Jan Richter

+420607119973

SDH : Praha - Třebonice

 

Ing. Ladislav Smutný

+420777319297

SDH : Praha - Lochkov

 

Jakub Krutský

+420737442023

 

SDH : Praha - Chodov

 

Vítězslav Svoboda

+420728335826

SDH : Praha - Cholupice

 

Jakub Bárta

+420773621532

SDH : Praha - Suchdol

Marie Marysková

+420725985014

SDH : Praha - Zbraslav

 

Miroslav Blaha

+420603803649

SDH : Praha - Letňany

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

©2019 MSH Praha. Všechna práva vyhrazena

Search