Kontrolní a revizní rada se ve své činnosti zaměřuje na:
 
  • dodržování zákonů, stanov, směrnic
  • hospodaření SDH, OSH, KSH
  • ochranu majetku
  • účelnost a hospodárnost vynakládaných prostředků
Má právo:
 
  • nahlížet do všech písemností
  • být přítomna jakémukoliv jednání orgánu SDH, OSH, KSH

 

Složení kontrolní a revizní rady

 

Ing. Karel Barcuch předseda MKRR
Jaroslav Volf člen MKRR
Božena Košařová člen MKRR
Zuzana Vladyková člen MKRR