Formulář na návrh ocenění MSH Praha kde stažení

Návrh na udělení MZV a tužky

návrhy posílat POUZE na adresu:

 

Statut čestných vyznamenání a titulů SH ČMS

Příloha č. 1 Návrh na udělení vyznamenání SH ČMS

Formulář ocenění za věrnost

STEJNOKROJOVÝ PŘEDPIS SH ČMS

Veřejné vystupování hasičů

 

Schéma udělování vyznamenání

Následující schémata znázorňují systém udělování vyznamenání hasičům dle platného statutu Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska (platného od 1.1.2014). Barevné bloky naznačují, kdo vyznamenání uděluje. Šipky znázorňují návaznost vyznamenání s případnými omezeními.

 Vysvětlivky zkratek:

  • OSH - okresní sdružení hasičů,
  • KSH - krajské sdružení hasičů,
  • SH ČMS - Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska,
  • VV SH ČMS - výkonný výbor SH ČMS (tzv. ústředí).