Časový harmonogram:

 

Pátek 21. června 2024

 do 20:00 hod.   PŘÍJEZD DRUŽSTEV (informace k příjezdu a ubytování obdrží přihlášená družstva předem e-mailem)

 

 

Sobota 22. června 2024

7:00 - 8:30 hod. SNÍDANĚ
8:00 – 10:00 hod. PREZENCE družstev – SC Olympia Radotín, Ke Zděři 1741/21, 153 00 Praha 16 – Radotín
https://mapy.cz/s/darejavuzu
Poznámka: Kdo se nedostaví k prezenci ve stanoveném termínu dle rozpisu
uvedeného v příloze č. 4 bez udání závažného důvodu, nebude v soutěži startovat!
Na prezenci se družstvo dostaví v jednotné ústroji – po prezenci se přechází
k focení družstev. Po focení družstvo přejde k přejímce materiálu.
8:45 – 10:45 hod. PRŮBĚH tréninku PÚ CTIF
Poznámka: Trénink činnosti se džberovou stříkačkou v disciplíně PÚ CTIF probíhá
souběžně na dvou stavech. Každé družstvo má k dispozici 15 minut tréninkového
času – rozpis tréninků je uveden v příloze č. 4.
10:50 – 11:50 hod. PORADA trenérů a štábu – stadion
11:00 – 12:00 hod. OBĚD
12:30 – 13:00 hod. SLAVNOSTNÍ NÁSTUP
UPOZORNĚNÍ pro trenéry družstev: Družstva budou nastupovat ve sportovním
stejnokroji mladého hasiče vč. sportovní obuvi. Trenéři budou absolvovat slavnostní
nástup ve stejné ústroji, jako soutěžní družstva.
13:30 hod. ZAHÁJENÍ disciplín a tréninku
13:30 - 18:00 hod. PRŮBĚH disciplín: PÚ CTIF (2 pokusy)
Štafeta 4 x 60 m (2 pokusy)
Poznámka: K provedení obou pokusů v disciplíně PÚ CTIF nastoupí nejprve startovní
čísla 1-8. Souběžně s disciplínou PÚ CTIF bude zahájen trénink PÚ Plamen pro
startovní čísla 9-15. Poté dojde k výměně obou skupin.
PRŮBĚH tréninku PÚ Plamen
Poznámka: Trénink PÚ Plamen probíhá souběžně na dvou stavech. Každé družstvo
má k dispozici 15 minut tréninkového času – rozpis tréninků je uveden v příloze č. 4
18:00 – 20:00 hod.  VEČEŘE

 

Neděle 23. června 2024

  Vyklizení ubytovacích prostor před odjezdem na stadion.
6:30 – 8:00 hod. SNÍDANĚ
8:30 hod. ZAHÁJENÍ disciplín
8:30 – 11:00 hod. PRŮBĚH disciplín: Štafeta CTIF (2 pokusy)
Štafeta dvojic (2 pokusy)
11:00 – 13:00 hod. OBĚD
13:00 hod. ZAHÁJENÍ disciplíny
13:00 - 15:00 hod.  PRŮBĚH disciplíny: PÚ Plamen (2 pokusy)
16:00 hod. VYHODNOCENÍ MČR hry Plamen
 od 16:30 hod. ODJEZD