O nás

Hlavním posláním Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska je podílet se na vytváření podmínek k účinné ochraně života, zdraví občanů a majetku před požáry, stejně jako součinnost při poskytování pomoci při živelných pohromách a jiných událostech, při nichž je v nebezpečí život, zdraví nebo majetek.

Dalším cílem je vytváření podmínek pro činnost s dětmi a mládeží, podporovat rozvoj jejich osobnosti, zejména pak jejich psychických, intelektuálních, mravních, sociálních a fyzických schopností, vést mladé členy k odpovědnosti za rozvoj své osobnosti, úctě k vlasti, přírodě a celému lidskému společenství, jakož i k dodržování preventivně výchovných zásad v oblasti požární ochrany, ochrany obyvatelstva a dalších mimořádných událostí.

Důležitým úkolem je rovněž podpora všeobecné sportovní činnosti členů a jejich zdravého životního stylu, sportovní reprezentace a příprava na ni. V neposlední řadě se sdružení snaží o organizaci a podporu ve vykonávání dobrovolnické činnosti.

V roce 2022 mělo sdružení

  • 355 468 členů
  • 7635 sborů (SDH)
  • 6290 SDH spolupracujících s JSDHO (jednotka sboru dobrovolných hasičů obce)
  • 61 721 členů SDH pracovalo v JSDHO 62 935 mladých hasičů do 18 let
  • Pobočným spolkem SH ČMS, který zajišťuje na území hlavního města Prahy výše popsané činnosti je

 

MĚSTSKÉ SDRUŽENÍ HASIČŮ HL. M. PRAHY (MSH PRAHA)

Ke konci roku 2022 MSH evidovalo:

  • 2776 členů ve 45 sborech
  • 745 dětí ve věku 3–17 let v 29 kolektivech mladých hasičů
  • 636 členů zařazených v 35 jednotkách SDH

MSH Praha je v rámci Integrovaného záchranného systému zařazeno jako ostatní složka IZS. Úzce spolupracuje s Hasičským záchranným sborem hlavního města Prahy na poli represe, prevence, ochrany obyvatelstva i v práci s mládeží.

Na území Prahy působí dále v rámci SDH dvě skupiny dobrovolníků. V letošním roce společně organizují Rescue camp, Mistrovství ČR v disciplíně 100 m s překážkami, Den IZS, Pražskou a Středočeskou ligu TFA dospělých i dětí. V příštím roce nás čeká Mistrovství ČR hry Plamen a další ročníky výše uvedených akcí.

Kolektivy mladých hasičů hl. města Prahy jsou registrovány při:

SDH Praha - Běchovice SDH Praha - Miškovice
SDH Praha - Braník SDH Praha - Lochkov
SDH Praha - 17 Řepy  SDH Praha - Lipence
SDH Praha - 13 Stodůlky   SDH Praha - Libuš
SDH Praha - Žižkov  SDH Praha - Letňany 
SDH Praha - Zličín SDH Praha - Kunratice
SDH Praha - Klánovice SDH Praha - Zbraslav
SDH Praha - Kbely   SDH Praha - Velká Chuchle
SDH Praha - Cholupice SDH Praha - Újezd
SDH Praha - Třebonice   SDH Praha - Chodov
SDH Praha - Satalice SDH Praha - Horní Měcholupy
SDH Praha - Řeporyje SDH Praha - Dolní Měcholupy
SDH Praha - Radotín SDH Praha - Ďáblice
SDH Praha - Písnice  

 

Základní členské příspěvky pro každého člena kolektivu mladých hasičů je 200,- Kč. Z této částky je odvádí 100,- Kč za člena nadřazenému článku SH ČMS.