Seznam členů odborné rady :

Statut odborných rad mládeže Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska (dále jen SH ČMS) vychází ze Stanov přijatých III.řádným sjezdem SH ČMS v Klatovech konaným ve dnech 2.-3.července 2005 a registrovaných u MV ČR pod č.j. VS/1-6176/91-R ze dne 26.9.2005 a upravuje činnost odborných rad mládeže.

Odborné rady jsou dle stanov SH ČMS stálými poradními pracovními orgány výkonného orgánu, který odbornou radu zřizuje. Z tohoto titulu mají funkci orgánu : pomocného, konsultačního, koordinačního a instrukčně metodického.

Ing. Martina Hartmanová (vedoucí rady) SDH Praha - Zbraslav
Vítězslav Svoboda SDH Praha - Cholupice  
Marie Marysková SDH Praha - Zbraslav  
Jakub Bárta SDH Praha - Suchodol  
Miroslav Blaha SDH Praha - Letňany  
Lucie Vilingerová SDH Praha - Letňany  
Lukáš Vilinger SDH Praha - Letňany  
Jiří Brabenec SDH Praha - Zličín   
Vladimír Dolejší SDH Praha - Lochkov  

 

Registrační list kolektivu mladých hasičů

Kolektivy mladých hasičů hl. města Prahy jsou registrovány při:

SDH Praha - Běchovice SDH Praha - Miškovice
SDH Praha - Braník SDH Praha - Lochkov
SDH Praha - 17 Řepy  SDH Praha - Lipence
SDH Praha - 13 Stodůlky   SDH Praha - Libuš
SDH Praha - Žižkov  SDH Praha - Letňany 
SDH Praha - Zličín SDH Praha - Kunratice
SDH Praha - Klánovice SDH Praha - Zbraslav
SDH Praha - Kbely   SDH Praha - Velká Chuchle
SDH Praha - Cholupice SDH Praha - Újezd
SDH Praha - Třebonice   SDH Praha - Chodov
SDH Praha - Satalice SDH Praha - Horní Měcholupy
SDH Praha - Řeporyje SDH Praha - Dolní Měcholupy
SDH Praha - Radotín SDH Praha - Ďáblice
SDH Praha - Písnice